Polska, Europa, świat w epoce renesansu, reformacji i wielkich odkryć geograficznych

   
1.  Odrodzenie (Renesans) co to takiego?

 Literatura, czyli gdzie warto zajrzeć:

 • Bentkowska-Sztonyk Zofia , Wach Edyta : Historia II. Podrecznik dla klasy drugiej gimnazjum. Wydawnictwo Edukacyjne Wiking, str. 30-35
 • Kucharczyk Grzegorz , Milcarek Paweł , Robak Marek: przez tysiąclecia i wieki. Cywilizacje nowozytności, kl. 2, WSiP, str. 8-25, 88-95
 • Encyklopedia Szkolna, Historia, WSiP, hasło: odrodzenie
 • Encyklopedia - portalwiedzy.onet.pl: Renesans w architekturze, rzeźbie i malarstwie

 

link: ogólnie o renesansie

2.  Wybitni przedstawiciele Renesansu w Polsce

linki: osobistości polskiego renesansu

3.  Wybitni przedstawiciele Renesansu w Europie

linki: osobistości światowego renesansu

4.  Wielkie odkrycia geograficzne

Literatura, czyli gdzie warto zajrzeć:
 

 • Bentkowska-Sztonyk Zofia , Wach Edyta : Historia II. Podrecznik dla klasy drugiej gimnazjum. Wydawnictwo Edukacyjne Wiking, str. 20-29
 • Kucharczyk Grzegorz , Milcarek Paweł , Robak Marek: przez tysiąclecia i wieki. Cywilizacje nowozytności, kl. 2, WSiP, str. 26-41
 • Encyklopedia Szkolna, Historia, WSiP, hasła: odkrycia geograficzne, Indianie (Majowe, Inkowie, Aztekowie), konkwistadorzy
 • Encyklopedia - portalwiedzy.onet.pl: Odkrycia geograficzne -zestawienie tabelaryczne

link: odkrycia geograficzne w XVI i XVI w.

5.  Reformacja i kontreformacja

Literatura, czyli gdzie warto zajrzeć:

 • Bentkowska-Sztonyk Zofia , Wach Edyta : Historia II. Podrecznik dla klasy drugiej gimnazjum. Wydawnictwo Edukacyjne Wiking, str. 38-46
 • Kucharczyk Grzegorz , Milcarek Paweł , Robak Marek: przez tysiąclecia i wieki. Cywilizacje nowozytności, kl. 2, WSiP, str. 42-56, 96-102
 • Encyklopedia Szkolna, Historia, WSiP, hasła: reformacja, kontrreformacja
 • Encyklopedia - portalwiedzy.onet.pl: reformacja , kontreformacja
 

linki: reformacja i kontreformacja

6.  Europa i świat w dobie renesansu - zarys historii politycznej w kontekście kultury renesansu

 

linki: Europa i świat w wiekach XV i XVI w krótkim rysie historycznym