Strona główna » Grono pedagogiczne

Grono pedagogiczne

Dyrektor

Piotr Pawłowski

Pedagog szkolny

Beata Linkiewicz

Psycholog szkolny
Kamila Wyka

Logopedzi
Anna Osiadły i Daria Królik

Świetlica szkolna

Krystyna Błaszczyk-Żyłowska
Zuzanna Gabrysiak
Renata Jastrzębska
Daria Królik
Beata Linkiewicz
Katarzyna Migacz
Marcin Szrama

Wychowawca Oddziału Przedszkolnego

Anna Myślińska

Wychowawcy i nauczyciele wspierający klas I – III

Anna Osiadły
Jolanta Piechowiak
Katarzyna Cybulska
Marta Gazda-Słońska

Wychowawcy i nauczyciele klas IV – VIII

Katarzyna Cybulska
/ nauczyciel plastyki, muzyki

Małgorzata Gabriel
/ wychowawca kl. 6 nauczyciel j. angielskiego

Marta Gazda-Słońska
/ nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

Renata Jastrzębska
/ nauczyciel matematyki

Daria Królik
/ wychowawca kl. 7, nauczyciel j. polskiego, wiedzy o społeczeństwie

Beata Linkiewicz
/ doradca zawodowy

Katarzyna Migacz
/ wychowawca kl. 4, nauczyciel j. polskiego, nauczyciel biblioteki

Barbara Mowczan
/ nauczyciel chemii

Krystyna Błaszczyk-Żyłowska
/ nauczyciel biologii

Witold Osiński
/ wychowawca kl. 8, nauczyciel fizyki, geografii, techniki, informatyki, edukacji dla bezpieczeństwa

Zuzanna Gabrysiak
/ nauczyciel wychowania fizycznego

Piotr Pawłowski
/ nauczyciel wychowania fizycznego

Marcin Szrama
/ nauczyciel historii, j. niemieckiego, informatyki

ks. Paweł Mydłowski
/ nauczyciel religii

 

 


Leave a comment

Archiwum strony

Poczta szkolna

Classroom szkolny