Strona główna » Z kronik szkoły

Z kronik szkoły

—————————————————————————– 1945/46

Rok 1945 jest tym, który notuje się jako pierwszy w dziejach Szkoły Podstawowej w Niedoradzu. – Istnienie swoje zawdzięcza ona już wówczas doświadczonej nauczycielce – Marii Markiewiczowej. Ona to bowiem włożyła tak wiele wysiłku w zorganizowanie nauczania w tutejszej miejscowości, że już 1 października roku 1945 pierwsi uczniowie przekroczyli progi klas i poznawali tajniki wiedzy podawanej przez takich nauczycieli jak w/w Maria Markiewiczowa, Helena Krembuszewska, Olga Modzelewska.

—————————————————————————– 1949/50

Rok ten zapisał się w pamięci dzieci i miejscowej ludności tym, że przyniósł szkole siódmą klasę, podtrzymał tradycję przypływu nauczycieli. Stanowisko kierownika szkoły obejmuje Ob. Jan Serafin.

14 maja odbyło się uroczyste otwarcie świetlicy gromadzkiej w budynku odremontowanym przez Spółdzielnię Samopomocy Chłopskiej.

czerwiec 1950 r. – Szkołę naszą opuszczają pierwsi absolwenci

Dybek Kazimierz /ur. w 1933/
Gajcy Antoni /ur. w 1935/
Gajcy Jan /ur. w 1935/
Jabłecki Czesław /ur. w 1934/
Janiszewski Adam /ur. w 1934/
Kutryn Aniela /ur. w 1935/
Lach Cecylia /ur. w 1933/
Piątkowska Maria /ur. w 1937/
Sędzierski Jan /ur. w 1937/
Siwak Edmund /ur. w 1933/
Słońska Maria /ur. w 1934/
Szymaniak Sabina /ur. w 1934/
Szczotka Marianna /ur. w 1935/
Braun Godechard /ur. w 1936/

—————————————————————————– 1951/52

Czarnymi zgłoskami zapisał się rok 1951 w historii tej szkoły. Po przewlekłej chorobie w dniu 7 września umiera założycielka i była kierowniczka szkoły – Maria Markiewiczowa.
Na pogrzeb jej, który odbył się w dniu 9 września przybyła licznie młodzież, mieszkańcy Niedoradza, całe grono nauczycielskie oraz delegacje ZNP i wydziału oświaty w Zielonej Górze.

—————————————————————————– 1952/53

14 listopada – funkcję kierownika szkoły powierza się kol. Antoniemu Romelowi.

—————————————————————————– 1954/45

W porównaniu z rokiem 1945 liczba uczniów naszej szkoły wzrasta trzykrotnie (185 uczniów w roku 1955 do 65 uczniów w roku 1945)

—————————————————————————– 1956/57

Grono pedagogiczne tworzą:

1. ob. Jan Serafin – kierownik szkoły
2. kol. Serafinowa Waleria
3. kol. Malińska Maria
4. kol. Krzos Alicja
5. kol. Wiernik Helena
6. kol. Wróblówna
7. kol. Edmund Zimny

—————————————————————————– 1958/59

Jak zawsze małe zmiany w personalne następujące w ciągu całego roku. Godne uwagi jest to, że rok ten sprowadza do grona nauczycielskiego byłych uczniów naszej szkoły. Są to kol. Szulga Czesława i kol. Jan Sędzierski.

—————————————————————————– 1961/62

Kierownictwo przejmuje znowu ob. J. Serafin, z nauczycieli lat poprzednich pozostali: Zimny Edmund i Jan Sędzierski. Po raz pierwszy w tej szkole podejmuje pracę: kol Zofia Szymańska /później Urbańska/, kol. D. Mrozowicz, kol. Chojnacka oraz przybyły 2 października M. Zębik.

—————————————————————————– 1962/63

Rok ten przynosi osiągnięcia drużynie harcerskiej i chórowi szkolnemu, którego opiekunem jest kol. Sędzierski.

Niebywałym wydarzeniem w dziejach niedoradzkiej szkoły była wizyta wybitnej powieściopisarki młodzieżowej i samego redaktora naczelnego pisma „Płomyk” w jednej osobie – Hanny Ożogowskiej. Spotkanie, które śmiało nazwać można autorskim upłynęło na serdecznej rozmowie pisarki z dziećmi.

—————————————————————————– 1963/64

Rok ten zapisuje się w historii tutejszej szkoły chlubnymi wydarzeniami jak to, że kol. E. Zimny został powołany przez POM na instruktora matematyki. Zasłużył sobie na to wzorową, wydajną praca w tutejszej szkole.

W dniach od 3 listopada 1963 r. do 29 kwietna 1964 r. odbywały się w zajęcia wieczorowe dla pracujących, na które uczęszczało 13 osób. Zajęcia te obejmowały zakres materiału obowiązujący w kl. VII szkoły podstawowej. Rezultat wysiłku włożonego we właściwe przygotowanie do egzaminu z obowiązującego zakresu materiału nauczania przez takich nauczycieli jak: D. Mrozowicz, E. Zimnego i J. Sędzierskiego był taki, że kurs ukończyło 12 osób.

—————————————————————————– 1965/66

Godnym uwagi jest fakt podjęcia inicjatywy o budowie budynku nowej szkoły, ponieważ obecny nie odpowiada wymogom realizacji programu nauczania. Poza tym warunki lokalowe nie wystarczają wobec szybko rosnącej liczby uczniów. Myśl o nowej szkole zrodziła się na jednym z walnych zebrań Komitetu Rodzicielskiego przy tutejszej szkole. Na tym właśnie zebraniu podjęto decyzję utworzenia Społecznego Komitetu Budowy Szkoły.

—————————————————————————– 1966/67

2 maja 1967 r. kol. Sędzierski wraz z uczniami klasy Va urządza wycieczkę do Teatru Ziemi Lubuskiej im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze na sztukę „W pustyni i w puszczy” według powieści H. Sienkiewicza.

—————————————————————————– 1969/70

Szkoła nasza przyczyniła się do realizacji budowy Pomnika Centrum Zdrowia Dziecka.

14 października 1969 – konkurs piosenki „Niedoradz 69”. Najlepiej zaśpiewały Błażyńska Wanda z klasy VIII i Iwanów Irena z kl. V.

—————————————————————————– 1970/71

24 maja 1971 – Klasa VII i VIII pojechały na wycieczkę do Zakładów Graficznych w Zielonej Górze. Zwiedziły drukarnię zapoznając się z procesem drukowania.

—————————————————————————– 1971/72

1 września 1971 – Grono nauczycielskie powiększyło się o nową nauczycielkę j. rosyjskiego kol. E. Kowalską.

wrzesień 1971 – Szkoła wsparła finansowo odbudowę Zamku Królewskiego w Warszawie.

—————————————————————————–1972/73

czerwiec 1973 – Pierwsza klasa VIII odchodzi ze szkoły.

—————————————————————————– 1975/76

19 sierpień – Pierwsza Rada Pedagogiczna pod przewodnictwem nowego dyrektora szkoły kol. Jana Sędzierskiego. Zastajemy szkołę sześcioklasową. Klasa VII i VIII przechodzą do nowej Zbiorczej Szkoły Gminnej w Otyniu. Grono składa się z następujących nauczycieli: kol. K. Dąbrowska, kol. L. Kijak, kol. M. Stanisławska, kol. P. Szulga, kol. U. Wiśniewska, kol. K. Zieliński, kol. M. Zimna.
październik 1975 – Odchodzą nauczyciele – kol. L. Kijak, kol. K. Zieliński.

—————————————————————————– 1976/77

Rok szkolny rozpoczynają w naszej szkole nauczyciele: dyr. kol. J.Sędzierski,
kol. K. Dąbrowska, kol. M. Stanisławska, kol. P. Szulga, kol. M. Zimna, kol. U. Wiśniewska, kol. H. Cieślak.

W szkole działają organizacje młodzieżowe: Samorząd Szkolny, Drużyna Harcerska im. Ludwiki Wawrzyńskiej, Drużyna Zuchowa „Biedronki Siedmiokropkowe”, Drużyna Zuchowa „Słonecznikowa Gromada”. W ZHP zrzeszonych jest 94 uczniów, co stanowi około 78% wszystkich uczniów. Działają również koła: LOP, TPPR i PCK.

—————————————————————————– 1977/78

Do pracy w Zbiorczej Szkole Gminnej odchodzi kol. M. Stanisławska. pracę w naszej szkole rozpoczyna była absolwentka, obecnie nauczycielka wychowania przedszkolnego kol. S. Grzesiowska.

12 października zuchy z drużyny „Biedronki siedmiokropkowe” i cała młodzież szkolna uczestniczą w bardzo ważnej uroczystości – nadaniu miana „Drużyny Mistrzowskiej”.

—————————————————————————– 1978/79

W roku tym rozwija się bardzo aktywna współpraca z Komitetem Rodzicielskim, którego przewodniczącym jest pan Stanisław Nowosad. Chętnie odwiedza on szkołę i żyje jej problemami. Zorganizował kilka zabaw w celu zdobycia funduszy na cele szkolne.

—————————————————————————– 1980/81

Wrzesień rozpoczynamy uroczystym apelem. Naszą kadrę zasila kol. Barbara Koza.

14 października – W dniu tym uroczyście żegnamy pana Stanisława Nowosada, który odchodzi z funkcji przewodniczącego Komitetu Rodzicielskiego. Pożegnanie serdeczne, gdyż zrobił on dla szkoły bardzo wiele.

—————————————————————————– 1981/82

23 maja 1982 – Dzieci najmłodsze spotykają się w Zbiorczej Szkole Gminnej z aktorem Hubertem Antoszewskim i psem Pankracym. Maluchy bardzo żywo reagują i przeżywają spotkanie.

—————————————————————————– 1983/84

Czarnymi zgłoskami zapisuje się dzień 24 listopada 1983 roku. Umiera Jan Serafin – długoletni kierownik szkoły, wychowawca wielu pokoleń, człowiek, który pracy pedagogicznej poświęcił około 40 lat swojego życia.

1 maj 1984 roku wita nas zielenią i kwiatami. Uczniowie wyjeżdżają na pochody do Nowej Soli i Zielonej Góry.

—————————————————————————– 1984/85

15 lutego 1985 – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Niedoradzu Jan Sędzierski przedstawił trudną sytuację oświatową na terenie wsi. W dyskusji mieszkańcy uznali konieczność budowy nowej szkoły. W 40 rocznicę wyzwolenia Niedoradza postanowiono powołać do życia Społeczny Komitet Budowy Szkoły w Niedoradzu.

5 marca 1985 – Uroczyste spotkanie uczniów z pierwszym osadnikiem Niedoradza, panem Nawrotem.

18 kwietnia 1985 – Sesja oświatowa – 40 lat oświaty w PRL.

—————————————————————————– 1985/86

2 września uroczysty apel rozpoczyna nowy rok szkolny, rok szczególny, bo już 40 w historii Szkoły Podstawowej w Niedoradzu. Opuścił naszą szkołę Pan R. Bień, a pracę rozpoczyna Pani Zuzanna Szymoniak.

12 grudnia 1985 – Obchody 40-lecia Szkoły Podstawowej w Niedoradzu.

1 czerwca 1986 – Tego dnia obchodziliśmy wspólnie XXX-lecie Biblioteki w Niedoradzu.

—————————————————————————– 1990/91

Na rozpoczynającej rok szkolny Radzie Pedagogicznej dyrektor Jan Sędzierski powitał księdza Proboszcza Władysława Szeremeta i siostrę Bibiannę (Ludmiłę Smętek), która będzie uczyła religii w naszej szkole.

22 czerwca 1991 – Rok szkolny kończy się zawsze radością i uśmiechem. Dla nas był trochę smutny. Oto po ponad trzydziestoletniej pracy na zasłużoną emeryturę odchodzi dyr. Jan Sędzierski.

—————————————————————————– 1991/92

02 września 1991 – Ustępujący dotychczasowy dyrektor Jan Sędzierski przedstawił nowo zatwierdzonego przez władze szkolne dyrektora szkoły, którym została pani Urszula Wiśniewska.

11 listopada 1991 – Społeczny Komitet Budowy Szkoły powziął kolejna decyzję o rozpoczęciu tego przedsięwzięcia na podstawie opracowanej dokumentacji.

grudzień 1991 – budowa szkoły nabiera realnych kształtów. Społeczny Komitet Budowy dzięki wsparciu wójta gminy Otyń Tadeusza Dylewskiego podejmuje decyzje o zakupie cegły na cały obiekt w cegielni Nietążkowo. Nasi rodzice w czynie społecznym rozładowują przywożoną systematycznie cegłę i pustaki.

styczeń 1992 – Nowy Rok wita nas wspaniałymi prezentami. Pan Henryk Marko ofiarowuje nam sprzęt radiofoniczny, Rada Sołecka daje odtwarzacz, a Komitet Rodzicielski kupuje dla nas kolorowy telewizor. Ogromna radość!

luty 1992 – Rozpoczynają się pierwsze prace ziemne przy budowie nowego obiektu. Zmniejszyło nam się podwórko szkolne, ale to nic – będzie nowa szkoła!

marzec 1992 – Dzięki sprzyjającej pogodzie w kwietniu mury naszej szkoły wychynęły z ziemi.

maj 1992 – W maju piwnice zostały przykryte stropami, a my przygotowujemy się do wmurowania kamienia węgielnego. Dużo pracy na budowie oraz wiele zadań i obowiązków dla nas.
22 maja 1992 – Wmurowanie kamienia węgielnego pod budynek naszej szkoły.

—————————————————————————– 1993/94

Szkoła nabrała powagi, gdyż jest już pełną ośmioklasową szkołą. Po około 20 latach powróciła klasa VII i VIII. Uczniowie są zadowoleni, gdyż nie muszą dojeżdżać do Otynia.
Cały rok szkolny trwa systematyczna praca nad zagospodarowaniem sal lekcyjnych. Kol. Z. Gabrysiak organizuje rodziców, którzy wykonują piękną meblościankę do klasy nauczania początkowego. Nowa szkoła przyciąga. Rodzice chętnie włączają się do różnego rodzaju prac.
Najbardziej radosnym dniem w szkole był 1 czerwca 1994 r., kiedy to nastąpiło uroczyste oddanie sali gimnastycznej. Wspaniały prezent z okazji Dnia Dziecka. Szkołę odwiedza kurator, mgr St. Rzeźniczak. Wręcza listy gratulacyjne i dziękczynne wszystkim tym ,którzy przyczynili się do powstania obiektu i tym, którzy pomagali obiekt ten zagospodarować.

W szeregach naszych uczniów mamy laureata olimpiady języka polskiego. Może on bez egzaminów wstępnych startować do szkoły średniej. Jest nim ARKADIUSZ ZIMNY – gratulujemy!

Kończy swoją pracę zawodową kol. Krystyna Dąbrowska, która w tej szkole przepracowała 30 lat. Odchodzi na zasłużoną emeryturę. Są kwiaty i łzy. Bardzo ciepłymi słowami pełnymi podziękowań i życzeń na przyszłość żegna koleżankę dyrektor Urszula Wiśniewska i Grono Pedagogiczne.

czerwiec 1994 – żegnamy pierwszych absolwentów klasy ósmej.

—————————————————————————– 1994/95

21 marca 1995 – Konkurs z okazji Dnia Wiosny. Dzień Wiosny daje możliwość przedstawienia samodzielnych pomysłów. Uczniowie całymi klasami zamieniają się w jaskiniowców, bezdomnych, Rzymian, Cyganów, krasnoludki, zwierzątka, kosmos pełen komputerów.`
Szkoła w obecnym roku szkolnym ma spore osiągnięcia sportowe o zasięgu wojewódzkim i ogólnokrajowym. Zdobywcami czołowych lokat są: Szymaniak Wojtek (kl. IV), Brzozowska Sylwia (kl. IV), Kołtun Marcin (kl. VII), Cieślak Anna (kl. VIII), Duchnowska Izabela (kl. VIII), Mękarski Adam (kl. VIII), Orłowski Paweł (kl. VII).
Zespoły taneczne uczestniczą w Wojewódzkim Przeglądzie w Zielonej Górze, gdzie otrzymują wyróżnienia. Panie: Zimna i H. Cieślak są bardzo zadowolone ze swoich artystów.

—————————————————————————– 1995/96

01 grudnia 1995 – Obchodzimy 50-lecie naszej szkoły.

—————————————————————————– 1996/97

Październik 1996 Uczniowie klasy V wysyłają list do Papieża Jana Pawła II, na który otrzymują odpowiedź.

16 czerwca 1997 – Uczniowie naszej szkoły brali udział w Wiosennym Turnieju Szkół Podstawowych w Zielonej Górze. Wypadliśmy bardzo dobrze zajmując czołową lokatę. W nagrodę dostaliśmy stół do tenisa.

—————————————————————————– 1997/98

6 października 1997 – to ważny dzień w historii szkoły. Odwiedza nas ksiądz biskup A. Dyczkowski. To jego druga wizyta w naszych progach.

13 i 14 marca 1998 – klasa VIII przystępuje do próbnego egzaminu z języka polskiego i matematyki. Uczniowie rozwiązują testy na odpowiednio przystosowanej sali gimnastycznej.

25 marca 1998 – odbywa się Turniej Wiedzy o Ruchu Drogowym, w którym oprócz naszych ekip bierze udział reprezentacja z Otynia. Wygrywają uczniowie z Niedoradza i w składzie: Tomasz Bulik, Arkadiusz Mądry, Łukasz Bereś i Marcin Otulak wyjeżdżają do Kożuchowa na rejonowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego. Tam tez wygrywają drużynowo, a Tomek Bulik zostaje najlepszym zawodnikiem turnieju. Teraz przygotowania do zawodów wojewódzkich, a na nich – 16 maja – zajmują 8 miejsce.

W dniach 21-24 maja 1998 – cztery drużyny z naszej szkoły – Spartakus, Wyjce, Turkany i Wampirski – uczestniczą w XV Chorągwianym Rajdzie Rowerowym „Uśmiech Dziecka” – Wojnowo ’98. W rajdzie brało udział 45 drużyn. Rowerami przejechano ok. 92 km trasy, a oto wyniki: XVII miejsce zajęły Wamipirki, VIII miejsce drużyna Turkany, II miejsce i puchar Wyjce a I miejsce i Puchar Komendanta Chorągwi Zielonogórskiej drużyna Spartakus.

maj 1998 – w Olimpiadzie Ratowniczej na etapie rejonowy grupa młodsza: K. Wyka, A. Nowak, R. Wojtkowiak, M. Cieślak zajmuje I miejsce.

—————————————————————————– 1998/99

22 grudnia 1998 – jasełka przygotowane przez dzieci pod kierunkiem Danuty Stuły oraz spotkanie wigilijne. W spotkaniu uczestniczą: wójt – W. Ratajczak, przewodniczący Rady Gminy – K. Hnat, radni Niedoradza: St. Szczotka, G. Potęga, W. Zakrzewski, W. Dybek i J. Kutryn oraz siostra Aleksandra Błaszczyk i siostra Bibianna Ludmiła Smętek. Odwiedza nas pani Aleksandra Polańska – przedstawiciel firmy ALPO. Firma przekazała pieniądze na zakup choinki i ozdób świątecznych oraz ufundowała paczki ze słodyczami dla wszystkich dzieci (od tej pory dzieci co roku będą otrzymywać paczki świąteczne od firmy). Było bardzo przyjemnie i miło. Uśmiech i radość dzieci były największym podziękowaniem.

2 maja 1999 cała szkoła bierze udział w festynie w Niedoradzu, a 1 czerwca w Dniach Otynia dając występ. 27 maja kol. J. Piechowiak i A. Smolicz wraz z grupami przedszkolnymi organizują piękną i wzruszającą imprezę z okazji Dnia Matki.

Uczniowie naszej szkoły brali udział w olimpiadach PCK. W III nowosolskiej Spartakiadzie Ratowniczej PCK brali udział m.in.: Kamila Wyka i Adam Nowak (I miejsce), Renata Wojtkowiak i Marta Cieślak (II miejsce). Uczennica Katarzyna Trybus awansowała do Okręgowej Olimpiady Ratowniczej Szkół podstawowych w Sławie i zajęła V miejsce. Ponadto w Krajowej Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia Szkół Podstawowych na etapie rejonowym Piotr Królik zajął II miejsce.

W czerwcu 1999 uroczyście żegnamy klasę VI, która – na zasadach najnowszej reformy oświaty – będzie w przyszłym roku szkolnym pierwszą klasą gimnazjalną naszej szkoły.

—————————————————————————– 1999/2000

Pierwszy rok w zreformowanej szkole zapowiada się trudny i pracowity. Zaczyna naukę pierwsza klasa gimnazjum.

15 października 1999 -Ważnym momentem w życiu szkoły było uroczyste złożenie ślubowania przez nauczycieli, którzy otrzymali akt mianowania: R. Jastrzębską, K. Cybulską i A. Smolicz.

Koniec listopada obfitował w różne atrakcje. Jedną z nich był wyjazd przedszkolaków i uczniów kl. I do kina w Nowej Soli na spotkanie z Kulfonem i Moniką z telewizyjnego programu „Ciuchcia”. Na pamiątkę bohaterowie przedstawienia zostawili dzieciom swoje autografy.

Dnia 21 grudnia 1999 odbył się Koncert Kolęd w wykonaniu zespołu muzycznego, którego opiekunem jest I. Stefaniak. Młodzi wykonawcy sprawili, że poczuliśmy bliskość świąt Bożego Narodzenia.

W maju odbył się Konkurs Wiedzy o Policji, w którym wśród około 3 tysięcy dzieci szkół podstawowych i gimnazjów znaleźli się uczniowie naszej szkoły. Zakwalifikowali się oni do testów finałowych. I miejsce w konkursie zdobył uczeń z Niedoradza – Arkadiusz Mądry.

Poza tym uczniowie zgromadzeni w Kole Miłośników Biblioteki zostali laureatami konkursu na slogan reklamowy nt. „Mleko w szkole”.

Uczniowie naszej szkoły odnoszą sukcesy sportowe. Arkadiusz Mądry wywalczył I miejsce w finale wojewódzkim Lubuskiej Olimpiady Młodzieży w pchnięciu kulą i I miejsce w rzucie oszczepem. W finale wojewódzkim Ludowych Zespołów Sportowych ponownie Arkadiusz zajął I miejsce w pchnięciu kulą, II miejsce w biegu na 100 m i I miejsce w biegu na 300 m. II miejsce w finale Ludowych Zespołów Sportowych w biegu na 300 m zajął Maciej Szydłowski. W zawodach powiatowych w lekkoatletyce, w biegu na 100 m II miejsce zajął Arkadiusz Mądry. W zawodach tych nasz uczeń zdobył też kolejne I miejsce w pchnięciu kulą i I miejsce w rzucie oszczepem. Szydłowski Maciej wywalczył I miejsce w biegu na 300 m i III miejsce w pchnięciu kulą.

—————————————————————————– 2000/2001

Uczniowie naszej szkoły wspaniale bawili się na zabawie andrzejkowej, zorganizowanej w poszczególnych grupach wiekowych. Atrakcją wieczoru były ciekawe konkursy i wróżby. Czas pokaże czy sprawdzą się one w przyszłości.

W dniach 7 – 10 czerwca uczniowie wzięli udział w XVIII Chorągwianym Rajdzie Rowerowym „Uśmiech Dziecka”. Naszą szkołę reprezentowało sześć drużyn. Najlepsze wyniki osiągnęły drużyny: Hektory, Sieroty i Podróżniczki zdobywając puchary, dyplomy i nagrody.

Czerwiec to zazwyczaj czas wyjazdów na wycieczki klasowe. Nasi milusińscy z oddziałów przedszkolnych wyjechali do Sali Zabaw w Zielonej Górze. Uczniowie klasy VI i klas zamiejscowych gimnazjum w dniach 4 -6 czerwca zwiedzali Kudowę Zdrój, Wambierzyce i Kłodzko.

—————————————————————————– 2001/2002

Nowy rok szkolny zaczynamy w smutku i żałobie, ponieważ 1 września odszedł na zawsze nasz kolega – Edward Krupski.

25 września 2000 r., w ramach kontynuacji wojewódzkiego programu prewencyjnego „Policja bliżej dzieci”, czyli tzw. LUPO, w SP nr 1 w Nowej Soli odbył się konkurs powiatowy. Do eliminacji zakwalifikowała się uczennica kl. VI naszej szkoły Karolina Gularek. W finale Karolina zdobyła główną nagrodę.

15 marca 2001 – Centrum Promocji Młodzieży w Warszawie było organizatorem Turnieju Supermózgu dla uczniów szkół podstawowych. W naszej szkole organizacją etapu szkolnego zajęła się kol H. Cieślak. 15 marca również u nas odbyły się rozgrywki powiatowe. Nasze „Delfinki” zajęły II miejsce.

Pierwszy dzień wiosny, zorganizowany przez Samorząd Szkolny, upłynął pod hasłem „Dzień Wojskowy”. Budynek szkoły zamieniony został w jednostkę wojskową, uczniowie w żołnierzy, a nauczyciele zostali oficerami. Dyrektor szkoły jako marszałek tego dnia sprawowała władzę w stroju wojskowym. Dla poszczególnych grup wiekowych zostały przygotowane bardzo trudne konkurencje, sportowe z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz typowo wojskowe. Ponadto każda klasa prezentowała własnoręcznie wykonane chusty, proporce, śpiewała piosenkę żołnierską,

Rada Rodziców zorganizowała 15 czerwca 2002 roku Piknik Rodzinny. Celem było pozyskanie Śródków finansowych na zakup komputerów do pracowni informatycznej.

—————————————————————————– 2002/2003

We wrześniu 2002 roku pożegnaliśmy zmarłego księdza Stanisława Kielara.

W dniu 25 października 2002 roku w naszej szkole odbyła się próba ustanowienia rekordu największej liczby osób uśmiechających się w tym samym czasie. Była to część ogólnopolskiej akcji „Uśmiechaj się z PCK”. W naszej szkole wzięło w niej udział 205 osób – uczniów i opiekunów.

grudzień 2002 – Wielką radością jest uruchomienie długo oczekiwanej stołówki szkolnej. Piękne nowe meble i sprzęt kuchenny ufundowała firma ALPO.

17 grudnia 2002 gościliśmy w naszej szkole aktorów z Łodzi, którzy pokazali nam spektakl pt. „Święty Mikołaj na różnych kontynentach”. Przedstawienie oglądały dzieci z przedszkola i klas I-III. Artyści włączyli dzieci do zabawy, ucząc ich brzmienia imienia „Mikołaj” w różnych językach.
Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia 19 grudnia odbyły się uroczyste Jasełka, przygotowane przez uczniów pod kierunkiem katechetki, D. Stuły. Jasełka nosiły tytuł „Pokój ludziom dobrej woli”.

17 stycznia 2003 grupa 6-latków wraz z wychowawczynią K. Cybulską gościła w przedszkolu Babcie i Dziadków z okazji zbliżającego się ich święta. Przedszkolaki dały prawdziwy popis, śpiewając, tańcząc i recytując. Wzruszeni babcie i dziadkowie wzruszeni podziwiali swe wnuczęta.

Tradycyjnie 14 lutego obchodziliśmy Walentynki. O dniu zakochanych przypominały wszystkim wręczane serduszka i plakaty przygotowane przez samorząd szkolny.

18 marca 2003 przedstawiciele przedszkolaków i klas I-VI pod opieką B. Linkiewicz, K. Cybulskiej i M. Szklarz wyjechały do Zielonej Góry do Radio Zachód. Na miejscu przedstawicielka rozgłośni pani B. Głuszyk oprowadziła dzieci po pokojach, w których mieszczą się siedziby: Radio Zachód, Radio Zielona Góra i Radio Gorzów, opowiadając jak przygotowuje się audycje. Uczniowie mieli okazję wziąć udział w rozmowie na żywo, opowiadając o swojej szkole.

21 marca 2003 witaliśmy wiosnę wraz z Unią Europejską. Tradycyjnie każda klasa ubierała Marzannę, tym razem w kolorach Unii Europejskiej. Potem odbyły się prezentacje Marzanny i wiosenno-unijnych okrzyków. Następnie klasy zaprezentowały pokaz mody unijno-ekologicznej.

7 kwietnia 2003 roku przedszkolaki wraz z klasami I –III wyjechały do Nowej Soli na koncert Majki Jeżowskiej – słynnej dziecięcej piosenkarki.

16 maja 2003 r. uczniowie naszej szkoły: M. Wieja, M. Piotrowska, S. Sabadach, A. Komarnicki, M. Geisheimer reprezentowali uczniów z klas V – VI w trzeciej edycji konkursu dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjów pod hasłem „Poznaj swój las, jego piękno i tajemnice”. Nasi uczniowie pod opieką kol. Marii Zimnej wykazali się dużą wiedzą zakresu biocenozy lasu i zajęli II miejsce.

—————————————————————————– 2003/2004

W czerwcu 2003 z inicjatywy i pod opieką katechetki D. stuły, dzieci oraz młodzież naszej szkoły opracowały piękny zbiór listów do Ojca Świętego Jana Pawła II z okazji srebrnego jubileuszu pasterzowania na Stolicy Piotrowej. Miłym Akcentem, kończącym podjęte dzieło był list gratulacyjny od członków Rady Pedagogicznej, wysłany wraz z pracami uczniów do Watykanu.

20 września na ręce pani dyrektor nadeszło podziękowanie za życzenia, które w imieniu papieża wystosował asesor Sekretariatu Stanu w Watykanie Mons. Gabriele Gaccia. Odpowiedź ta dostarczyła społeczności szkolnej wiele radości i satysfakcji.

6 grudnia uczniów naszej szkoły – tych małych i dużych odwiedził św. Mikołaj wręczając wszystkim podarunki. Po wizycie Mikołaja uczniowie i wychowawcy wspólnie „ubierali” szkolną choinkę własnoręcznie wykonanymi łańcuchami i ozdobami.

19 marca był Dniem Samorządności Szkolnej, w którym witaliśmy wiosnę w barwach Unii Europejskiej. W tym dniu odbył się konkurs o Unii Europejskiej dla klas IV – VI i I – III gimnazjum. Natomiast klasy I – III SP wzięły udział w „Paradzie oszustów”, w której sprawdzili swoja wiedzę o Unii. Uczniowie gimnazjum uczestniczyli poza tym w debacie na temat wartości w projekcie konstytucji Unii Europejskiej, poprowadzonej przez kol. B. Kotecką i kol. M. Szrama.

1 czerwca 2003 r. zorganizowany został w naszej szkole Europejski Dzień Dziecka. W tym dniu miał tez miejsce finał Turnieju Klas 2004 rozpoczętego w marcu „Unijnym Biegiem Patrolowym”. Uczniowie każdej klasy stanowili drużyny, których zadaniem było przemierzenie wyznaczonej trasy oraz wykonanie przygotowanych zadań na poszczególnych stanowiskach. Całość imprezy zakończyła się podsumowaniem całego turnieju, wręczeniem dyplomów i słodką niespodzianką dla uczestników.

—————————————————————————– 2004/2005

5 września w Niedoradzu dobyły się Gminne Dożynki. W uroczystościach, które miały miejsce na boisku sportowym wzięli udział goście i mieszkańcy Niedoradza. Jedną z wielu atrakcji tego dnia były występy artystyczne uczniów naszej szkoły nagrodzone gromkimi brawami.

14 października odbył się apel z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej przygotowany przez uczniów kl. V pod opieką B. Linkiewicz. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, nauczyciele i pracownicy szkoły, uczniowie i rodzice. Po poranku odbyło się spotkanie grona pedagogicznego z przedstawicielami gminy.

21 marca w Młodzieżowym Domu Kultury w Zielonej Górze odbył się VIII Wojewódzki Konkurs Grafiki Komputerowej dla uczniów szkół podstawowych. Konkurs odbywał się pod hasłem „ Moje marzenie”. Laureatami z naszej szkoły zostali uczniowie kl. IV: Beata Żak i Radosław Komarnicki przygotowani przez kol. H. Cieślak.

Archiwum strony

Poczta szkolna

Classroom szkolny